RESOLUCIÓN CNBS MARTES 21 DE ABRIL, CASTIGO A UMPIRES